• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการให้บริการสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการกีฬาตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็…

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น…

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เร…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบริการ โดยวิธีเฉพ…

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วกาแพง คสล.โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โดยวิธีเฉ…

 7. ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างกาแพง คสล. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริห…

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน…

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อดาเนินงานตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด…

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ