• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาความสามารถในการคิ…

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการเรียนร่วมภายใต้การศึกษ…

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริห…

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,200)

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน โดยวิธ…

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ชุมช…

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะ…

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรี…

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ