ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร ของโร…

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการที่เ…

  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำอาหาร-อาหารว่าง ตามโครงการบริหารโดยใช…

  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา…

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โ…

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาบุคลากร …

  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำอาหาร-อาหารว่าง ตามโครงการพัฒนาระบบปร…

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรงเรี…

  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบร…

  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรี…

   

Facebook Page

   

ข่าวการศึกษา

   

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

   

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

นายศุภชัย บุราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพูวัดพิทยาคม

วิทยฐานะ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน