• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตรวจเชค พร้อมแก้ไข Fiber Optic Up link …

 2. ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างกำแพง คสล. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โดยวิธีเฉ…

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนปีการศ…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ…

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน(เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉ…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร ของ…

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน ดนตรี กีฬา…

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน ดนตรี กีฬา…

 10. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียน…

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ