ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ CCTV ตามโครงการให้บริก…

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธี…

  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …

  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17,450)

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ทตามโครงการใ…

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภ…

  7. ประกาศโรงเรียนพูวัดพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอ…

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบ…

  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท…

  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

   

ข่าวการศึกษา

   

Facebook Page

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ