ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง…

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่…

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออน…

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกา…

  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน(กิ…

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร ของโร…

  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอการจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรง…

   

Facebook Page

   

ข่าวการศึกษา

   
   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน