• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. กาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นผ…

 2. กาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นผ…

 3. ประกาศโรงเรียนพูวัดพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒ…

 4. ประกาศโรงเรียนพูวัดพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒ…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน…

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตรวจเชค พร้อมแก้ไข Fiber Optic Up link …

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างกำแพง คสล. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โดยวิธีเฉ…

 9. ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนปีการศ…

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ