นายศุภชัย บุราณ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ

   

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

นายศุภชัย บุราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพูวัดพิทยาคม

วิทยฐานะ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน