ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ครูช่วยสอน (วิชาคณ…

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นักการภารโรง)

  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ครูช่วยสอน (วิชาศิ…

  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนการสอ…

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน…

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐา…

  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในก…

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพั…

  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรง…

  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพั…

   

ข่าวการศึกษา

   

Facebook Page

   

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ